SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2022/11/18
NamewdS20050
JBrowseBomo_Chr5
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo5
Bm_scaf9
8107424 bp
UniRef
UniRef50_UPI00005A4635 (71%/119)
Cluster: PREDICTED: similar to statin-like; n=2; Canis lupus familiaris|Rep: PREDICTED: similar to statin-like - Canis familiaris
Ontology
GO:0000166 F nucleotide binding
GO:0003746 F translation elongation factor activity
GO:0003924 F GTPase activity
GO:0005515 F protein binding
GO:0005525 F GTP binding
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
CGGCACGAGCTATCTCGGATATTACACGCAGTTTGTAATCCGTGACTAACCAAAAATGGG
CAAGGAAAAGACTCACATTAACATTGTCGTCATCGGACACGTCGACTCCGGCAAGTCCAC
CACCACTGGTCACTTGATCTACAAATGTGGTGGTATTGACAAACGTACCATCGAGAAGTT
CGAGAAGGAGGCCCAGGAAATGGGTAAAGGATCCTTCAAATATGCTTGGGTATTGGACAA
ACTAAAGGCTGAGCTGAGCGTGGTATCACAATCGATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAAACT
AGCAAGTACTATGTTACCATCATTGATGCTCCTGGACACAGAGATTTCATCAAGAACATG
ATCACAGGAACCTCTCAGGCTGATTGCGCTGTGCTCATCGTAGCTGCCGGTACCGGTGAA
TTCGAAGCTGGTATCTCTAAGAACGGTCAAACCCGTGAGCATGCCTTGCTCGCTTTCACC
CTCGGTGTCAAACAGCTCATCGTAGGAGAAACAAAATGGTTCCACTGAACCACCATACAG
TGAGCCCAGATTTGAGGAAATCAAGAAGGAAGTATCCTCATACATCAAGAAGATTGGCTA
CAACCCAGCTGCTGTCGCTTTCGTGCCCATTTCTGGATGGCACGGAG
(647 bp)

- SilkBase 1999-2022 -