SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2022/09/19
 
NamepsV30098.Seq
JBrowseBomo_Chr5
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo5
Bm_scaf20
5834375 bp
UniRef
UniRef50_P36241 (92%/85)
Cluster: 60S ribosomal protein L19; n=141; Eukaryota|Rep: 60S ribosomal protein L19 - Drosophila melanogaster (Fruit fly)
Ontology
GO:0003735 F structural constituent of ribosome
GO:0005515 F protein binding
GO:0005622 C intracellular anatomical structure
GO:0005840 C ribosome
GO:0006412 P translation
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
ATGAGTTCCCTCAAGCTGCAGAAGAGGCTTGCAGCCTCTGTTATGCGATGTGGTAAAAAG
AAGGTGTGGTTGGATCCAAATGAAATCAATGAGATCGCAAACACCAACTCCAGACAGAAC
ATCCGTAAGATGATCAAGGATGGTCTCGTCATCAAGAAACCTGTAGCAGTCCACTCCCGC
GCCCGTGTCCGCAAAAACACAGAGGCACGTAGAAAGGGTCGTCACTGTGGCTTTGGTAAG
AGAAGAGGTACTGCAATGCGCGTATGCCACAGAAGGAACTATGGGTACAAAGACAAAGGG
TTCTAAGAAAATTGCTCCTGAAGTACAGAACTGCCAAGAAGATTGACAGGCATCTATACC
ACTCACTCTACATGAAGGCGAAGGGTAATGTGTTCAAGAACAAGCGTGTGCTCATGGAGT
ACATCCACAGGAAGAAGGCTGAGAAGGCCAGGACGAAGATGCTTAGCGACCAGGCTGAGG
CCCGCCGCAATAAAGTAAAGGAGGCACGAAGCGCCGCGAGGAACGTATTGCCGCCAAGAA
GGAGGAACTGCTGCAGACCTTCGCTAGAGAAGACGAAGCCGCGCTTACCGCTAAGAAGTA
AACACTACGTTGTAAAC
(617 bp)

- SilkBase 1999-2022 -