SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2022/11/18
NamefprWP01_F_B05
JBrowseBomo_Chr15
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo15
Bm_scaf3
9954263 bp
UniRef
UniRef50_P46782 (90%/170)
Cluster: 40S ribosomal protein S5; n=150; Eukaryota|Rep: 40S ribosomal protein S5 - Homo sapiens (Human)
Ontology
GO:0003723 F RNA binding
GO:0003735 F structural constituent of ribosome
GO:0005622 C intracellular anatomical structure
GO:0005840 C ribosome
GO:0005843 C cytosolic small ribosomal subunit
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
TTCCCGCTTTTTCGCGTGTACTTTTGACAGTGCGAGGTTATAATTTCTATTTAGTAATAG
AAAAGTACCAATCATGGCCGAGGAGAACTGGAATGACGACGTAGCCGAGGCAGGCAGCGT
GGTTGTGGAAACCATGTCTTTACCACAAGCCGCCGACATTCCTGAAATCAAGCTTTTCGG
CAGATGGAGTTGCTACGATGTGCAAGTCTCTGATATGTCTCTGCAGGACTACATTTCCGT
TAAAGAGAAGTACGCAAAATATTTACCTCATTCAGCTGGCAGGTATGCACACAAGCGTTT
CCGTAAAGCCCAGTGCCCAATCGTGGAGCGCCTTACAAACTCTCTAATGATGCACGGTCG
GAACAATGGCAAAAAACTGATGGCCGTACGTATTGTCAAACATGCGTTTGAAATTATTCA
CTTGTTAACTGGAGAAAACCCTCTGCAAGTACTCGTGACTGCCATTATCAACTCTGGACC
CCGTGAAGATTCGACTAGGATCGGTCGTGCGGGTACAGTTCGTCGTCAAGCCGTTGATGT
TTCACCCTTGCGCCGAGTCAACCAAGCAATCTGGCTTTTGTGCACAGGTGCACGTGAGGC
TGCATTCAGAAATATTAAAACAATCGCAGAGTGTGTTGCAGATGAATTAATTA
(653 bp)

- SilkBase 1999-2023 -