SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2022/09/19
 
NamefprWP01_F_B03
JBrowseBomo_Chr13
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo13
Bm_scaf1
16203812 bp
UniRef
UniRef50_P46778 (67%/131)
Cluster: 60S ribosomal protein L21; n=329; Fungi/Metazoa group|Rep: 60S ribosomal protein L21 - Homo sapiens (Human)
Ontology
GO:0003723 F RNA binding
GO:0003735 F structural constituent of ribosome
GO:0005622 C intracellular anatomical structure
GO:0005840 C ribosome
GO:0005842 C cytosolic large ribosomal subunit
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
GAGATCCGTCAAGCTTTGTAACACAAGGCTCGAAGATGACGAACTCCAAGGGTTACCGCC
GCGGCACCAGGGNACTTGTTCGCTCGCAGGTTCCGCACACATGGAACTATTCCGCTCTCC
ACGNTACATGAAAGTGTACAAAGTTGGAGACATTGTAGACATCAGAGGCAATGGTGCAGT
TCAAAAGGGTATGCCACACAAAGTATACCATGGAAAGACAGGTCGCGTGTACAACGTGAC
TGCTCATGCTCTCGGTGTGATTGTCAACAAGCGTGTTCGCGGAAGGATTATACCGAAGCG
CATCAATATCCGTGTTGAGCATGTCAAGCACTCCAAGTGCAGACAAGACTTCCTTAAGAG
AGTCAAAGAGAATGAGAGGCTACTGAAGGAAGCCAAGGCTGCCGGCAAGACCGTCAACCT
GAAGAGACAGCCAGCTCCCCCTAAAGCTGCCCACATCGTCAGTGGAACTGAGAAACCCGT
CTTACTTGCGCCTATCCCATACGAATTCGTAGCGTAAAGTCCAATAAAATATTTTTAANG
AAAAAAAAA
(549 bp)

- SilkBase 1999-2022 -