SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2022/09/19
 
NamefprWP01_F_A18
JBrowseBomo_Chr3
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo3
Bm_scaf55
2715649 bp
UniRef
UniRef50_P49207 (61%/107)
Cluster: 60S ribosomal protein L34; n=62; Fungi/Metazoa group|Rep: 60S ribosomal protein L34 - Homo sapiens (Human)
Ontology
GO:0003723 F RNA binding
GO:0003735 F structural constituent of ribosome
GO:0005622 C intracellular anatomical structure
GO:0005840 C ribosome
GO:0005842 C cytosolic large ribosomal subunit
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
CCTTGTCACCAGCTGTCAAAAAGCTTGAAAATGGTGCAGCGGCTTACATTCAGGCGACGA
CTGTCGTACAACACAAAATCAAATCAAAGAAGAATAGTAAGGACACCGGGTGGCCGCTTG
GTTTATCAGTATGTAAAAAAGCCCAAGAAGATCCCAAGGTGTGGTCAGTGCAAGAGCAAA
CTCCGTGGTATCCAGCCAGCTAGACCTGCTGAACGTTCCCGTCTTTGCTACCGTAAGAAA
ACAGTGAAACGTGTTTATGGTGGTGTCCTCTGCCATAAATGTGTCAAGCAACGCATTGTC
AGAGCCTTCCTCATTGAAGAACAAAAAATTGTGAAGGTCCTCAAGGCACAACAGGCGAGC
ACTAAGTCGGCAAAGAAGGCTACAAAGTGAATTTTAGGGCTTAAATTTAAATAAAAACCT
TAAAAAATCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAANA
(487 bp)

- SilkBase 1999-2022 -