SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2022/09/19
 
NamefprWP01_F_A11
JBrowseBomo_Chr4
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo12
Bm_scaf6
8265254 bp
UniRef
UniRef50_Q969Q0 (62%/59)
Cluster: 60S ribosomal protein L36a-like; n=88; Eukaryota|Rep: 60S ribosomal protein L36a-like - Homo sapiens (Human)
Ontology
GO:0003735 F structural constituent of ribosome
GO:0005622 C intracellular anatomical structure
GO:0005737 C cytoplasm
GO:0005840 C ribosome
GO:0006412 P translation
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
GACTTTGCCTGTTTAAATCAAACAAAAAAATGTCAAAGTGTCAAGTGTCATTGCTGGATT
AAAGTATCTCTTTTTGACGTTTGTTGATATCGTGCCGAACGAACTCAAAAATGGTGAACG
TACCAAAACAGCGCAGGACGTACTGCAAAAAATGTAAATGCCACAAAGTACACAAGGTAT
CACAGTACAAAAAGTCCAAGGAAAGGCACGCTGCCCAGGGNTAGAAGACGTTATGATCGT
AAACAGCAGGGNTTACGGTGGTCAGTCCAAACCCATCTTCAAAAAGAAGGCAAAAACCAC
TAAGAAAATTGTGCTCCGTCTTGAGTGTGCAGATTGCAAGGTGAGATCACAGGTTGCATT
GAAGAGATGCAAGCACTTTGAGCTCGGTGGTGACAAGAAGAGAAAGGGACAGATGATCCA
ATTTTAAATGCTTCTAATAAATAAGACCATTGCCTAN
(457 bp)

- SilkBase 1999-2022 -