SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2022/11/18
NamefprWP01_F_A10
JBrowseBomo_Chr17
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo17
Bm_scaf114
978332 bp
UniRef
UniRef50_P62847 (84%/117)
Cluster: 40S ribosomal protein S24; n=212; Eukaryota|Rep: 40S ribosomal protein S24 - Homo sapiens (Human)
Ontology
GO:0000166 F nucleotide binding
GO:0003723 F RNA binding
GO:0003735 F structural constituent of ribosome
GO:0005622 C intracellular anatomical structure
GO:0005840 C ribosome
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
TGATTTGGCAGCACCTACACGTTCTTTTTCTCTTGTTTTAGCAGAGACACGTGCGTGTAG
ACGCCGAATTATTGAAAATAATTCAAAATGAGTGAAGGAACAGCGACTATTCGCACTCGC
AAGTTCATGACCAACAGATTGTTGGCGCGCAAGCAGATGGTTTGCGATGTTTTACATCCA
GGAAAACCAACCGTCAGCAAGACCGAGATCCGTGAGAAGCTCGCCAAAATGTACAAGGTT
ACTCCCGATGTAGTGTTCGTATTCGGTTTCAAGACAAACTTCGGAGGTGGCAAGTCAACT
GGATTCGCTTTGATCTACGACACACTCGATCTGGCCAAGAAGTTCGAGCCCAAGCACAGG
TTAGCCCGCCACGGCCTGTACGAGAAGAAGAGGCCCACGCGCAAACAGCGTAAAGAACGT
AAGAACAGAATGAAGAAGGTCCGCGGTACCAAGAAATCTAAAGTAGGTGCGGCCTCCAAG
AAGTGATGTGAATGCTAGGTATAAGTGAATAAAACACAAAAAAATCANATATTGTTTTTG
TGCTATACCTTTTCATTTTCATAAAGGACTTTTCATAAGTTCCTGTACTTTTTTTGCATT
GCAACTATAATCTTAGGTACATACCTTCTCTTGTAGTGTTATTTTTGTTAATT
(653 bp)

- SilkBase 1999-2023 -