SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NamewdS30047
JBrowseBomo_Chr16
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo16
Bm_scaf4
9119588 bp
UniRef
UniRef50_Q8I099 (42%/176)
Cluster: CG2663-PB, isoform B; n=11; Endopterygota|Rep: CG2663-PB, isoform B - Drosophila melanogaster (Fruit fly)
Ontology
GO:0005215 F transporter activity
GO:0005622 C intracellular
GO:0006810 P transport
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
CTGCGCTCGCCTGTCAGACACTTAAACAGAATTACGAAACAACTTGTTCCAAACTGGATT
GTGACATATTGCAAAAGTGAGATGGCATCAACGGCGACCCTGATTCAGCCTTCCGGGGAA
CTGTGGAAGAAAATCCGCGAGGAATTGAATGAGGATGTCAACACCAGGGCACAGGACTTA
GCTGCAATCAAGGAGTGGCTGAGAAAGCAACCCCATCTACCAGATGAGTGGGAAGACGCG
TGCCTGATGACTTTCTCCGAGGCTGTAGCTTCTCCCTTGAGAAATGTAAAAAGAAACTTG
ATATGTACTTCACGATGAGGGCTGCTTGCCCAGAGTTCTTCGCGAACAGAGACGTAACCA
GACCAGAGCTAATGGACCTGCTGAATAGAGCCCAAGGACCTACACTCCCTGGCTTGACGC
CTCAAGGTCGACGAGTAACCATCGCCAGAGCACTGGACAAGAACCTGGACACGAACCAGC
TTAATGATGTCTTCAAACTTGCAATGATATCGGAGATGTAAGACTGCGTGAAGAAGTCGA
GGGAATAGGCTGGAGACGTTTACGTACTGGACGCTTCTATTCTAATGCCAAGCCACCTTC
GCCAAGATTTCACCAGCAGTGCTGAAGAAATTCTTTCATTTGTATACAGGAAGCTTATCC
AGTGAAACTGGAAGGAAATACACGTTTATCAACGCATCTCCCCCTTCGTGGGATGGTCGT
ATTTCAACATTGGTAAAACCCATTCCTTAAAAGAAAAAATTGAGGAAAAGAGTGTTTTTT
CCAAGGCCGGATGT
(794 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).