SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NamewdS30036
JBrowseBomo_Chr23
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo23
Bm_scaf12
6701349 bp
UniRef
UniRef50_P52813 (70%/104)
Cluster: 40S ribosomal protein S3a; n=17; Eukaryota|Rep: 40S ribosomal protein S3a - Anopheles gambiae (African malaria mosquito)
Ontology
GO:0003735 F structural constituent of ribosome
GO:0005622 C intracellular
GO:0005737 C cytoplasm
GO:0005840 C ribosome
GO:0006412 P translation
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
TAAAAAAGGTGTTAAGAAGAAGATTGTCGACCCATTCACTCGCAAAGATTGGTACGATGT
CAAGGCTCCGTCTATGTTCAGCAAGAGGCAAGTCGGCACCACGCTTGTCAACCGTACCCA
GGGAACGAAAATTGCTTCGGAAGGATTGAAGGGAAGAGTTTTCGAAGTTTCCCTGGCTGA
TCTACAAGCTGACACTGACGCGGAAAGGTCTTTCCGCAAATTCAGATTAATCGCCGAATA
TGTGCAAGGACGTATGTGCTCTGCAACTTCCACGGCATGGACCTCACAACCGATAAGCTC
AGGTGGATGGTTAAAAAATGGCAGACTCTCATCGAAGCCAACATTGATGTGAAGACAACC
GATGGATACGTTCTACGTGTCTTCTGCATTGGTTTCACCAATAAGGACTCCTTGAGCCAA
CGCAAGACGTGCTACGCCCAGCACACTCAGGTCAGAGCAATCAGAAAGAAAATGTGTGAA
ATCATTACACGCGACGTCACTAACTCTGACTCAGGGAGGTGGTGAACAAGTTGATTTCCT
GACTCCATTGCCAAGGACATCGAGAAGGGCCTGCCATGGCATCTTACCCTCTGCGCGATG
TTTGGCATCCGAAAGTGAAAGTGTTGAAGAGGGCCCCGTTTTCGGAGATCTCGAAGTTGA
TTGGGAACTTTCACGGCGAAGGCGGTGGAGGCAAGGGGG
(699 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).