SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NametesS0030
JBrowseBomo_Chr26
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo26
Bm_scaf34
4438494 bp
UniRef
UniRef50_Q7RM68 (33%/39)
Cluster: Var1p, putative; n=3; Plasmodium (Vinckeia)|Rep: Var1p, putative - Plasmodium yoelii yoelii
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
ATTAAATAATTAAATAGAATATCCCTGTAACTATGTATATAAAGTTTTCATACTGAATAC
AATCCTCCTGTTCTTTAGAACACTGTCATGTAAATATTTATAGTTATTTAGATATTTTTC
GTTAAAAATGGATATGANCAACCCTCCAAATCAAAGCTATTGGTTTGTACTTAGAGAAGA
TCAGAGCAATGTGATACTTAGTACCAATAATTTTGTTAATCAAAATCCCCAAATTCCACT
TCAAGAGACAAGATCGTAGTAGAAACAGGAGAAAATAGACAATTTATCCACATAAATGAA
CCTCCGATAATCGTACAAGAACATGATAGNCNACCACAAGAAAAAGTTTGTAGTACTACT
ANAGACGTCTTTTGGGATAGANGCAAAATAAGACTACTCCTTAAACTGTGCCTAGAAGAC
AGATTCAAAAACATANATATNCAANNAACATTATGGCATGACNTTGCATCGCATGTAGGT
ACTACTGCAGATGGTGTTGTAAAANATAAGAAATTTAAGGAGAACTTATCTTAGGCTCTT
ACNNAANAGANTAGGTTAGGCACGGNGGTTCAAATGGG
(578 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).