SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NametesS0022
JBrowseBomo_Chr10
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
unknown
Bm_scaf210
88318 bp
UniRef
UniRef50_A1YRL7 (56%/88)
Cluster: Cationic peptide CP8; n=3; Bombyx|Rep: Cationic peptide CP8 - Bombyx mandarina (Wild silk moth) (Wild silkworm)
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
GAGAAACGTATTCAAAAATTTCAAAATGAAAACGTTGATTTTTATAATGCTGGTGGCATG
CGTTGCNTCACAGGCGTACGGTGCTTTGGTATGTGGTACAGACTACTGTGAAAAAAATCC
ATGNCATACAGCCCACCACTTGTTGCCCNAANAACCACTGAGGCNTCGGTCCCAGACNAG
GTGGAAANNNNTGCCTNGTTGTCCCNGNTTGGGTAACCTCNTCCTGGNNGAANGGTGCCA
CTTGCAAGATTTATCGAAGGAACTAGGCGAAACCCCCTCCGCTGTGTGTAAGGAGCCTCT
CAAATGCATCAAAAGAGTTTGCACTAAGCTTGTGTAGTCGTTTTCATTAGCAGGAAAATA
TAAGCTTGCAATACTTCTATCACGACCTGTTCGAAATATAATTTGTGTACGGAATAAAAT
TGATAATAATATGCACTGTAGTAAATATAGAAATTTGAAACTAAAAAATATGAATTTTTA
ATAAACCGAACAAAAACGAAATGAAATATATGTATTATACAGGTAACCCTGTCAGGATAT
CGGGACAATGTATGTAACTCGTCGAGTATAATTATTATATTCTCATAAGTCTCTAATA
(598 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).