SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NametesS0009
JBrowseBomo_Chr26
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo26
Bm_scaf34
4438494 bp
UniRef
UniRef50_A0Q3A6 (29%/71)
Cluster: DNA helicase, putative; n=1; Clostridium novyi NT|Rep: DNA helicase, putative - Clostridium novyi (strain NT)
Ontology
GO:0004386 F helicase activity
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
ATTAAATAATTAAATAGAATATCCCTGTAACTATGTATATAAAGTTTTCATACTGAATAC
AATCCTCCTGTTCTTTAGAACACTGTCATGTAAATATTTATAGTTATTTAGATATTTTTC
GTTAAAAATGGATATGAACAACCCTCCAAATCAAAGCTATTGGTTTGTACTTAGAGAAGA
TCAGAGCAATGTGATACTTAGTACCAATAATTTTGTTAATCAAAATCCCCAAATTCCACT
TCAAGAGACAAGATCGTAGTAGAAACAGGAGAAAATAGACAATTTATCCACATAAATGAA
CCTCCGATAATCGTACAAGAACATGATAGCCAACCACAAGAAAAAGTTTGTAGTACTACT
AAAGACGTCTTTTGGGATAGAAGCAAAATAAGACTACTCCTTAAACTGTGCCTAGAAGAC
AGATTCAAAAACATAAATAAACAAAAAACATTATGGCATGACATTGGCATCGCATGTAGG
TACTACTGCAGATGAATGTTGTAAAAAAACAGAAATTTAAGGAGAACTTATATTAGGCTC
TTAAAAAAGAATAGGTTAGGCAAAGAAATCCAAATGGGTGCTTATAATACATGTGAAGAA
GTTTTCAAAGAGTGTAAATCACTCCCCTCTTCTTTTCTAGAAACTTGGGGTGATCCAAAA
GTAAGAAAACTCTTACTTTTATATATTGGGAATCTTCC
(698 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).