SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NametesS0007
JBrowseBomo_Chr26
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo26
Bm_scaf34
4438494 bp
UniRef
UniRef50_Q8EVY2 (31%/44)
Cluster: Putative uncharacterized protein MYPE4270; n=1; Mycoplasma penetrans|Rep: Putative uncharacterized protein MYPE4270 - Mycoplasma penetrans
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
ATTAAATAATTAAATAGAATATCCCTGTAACTATGTATATAAAGTTTTCATACTGAATAC
AATCCTCCTGTTCTTTAGAACACTGTCATGTAAATATTTATAGTTATTTAGATATTTTTC
GTTAAAAATGGATATGAACAACCCTCCAAATCAAAGCTATTGGTTTGTACTTAGAGAAGA
TCAGAGCAATGTGATACTTAGTACCAATAATTTTGTTAATCAAAATCCCCAAATTCCACT
TCAAGAGACAAGATCGTAGTAGAAACAGGAGAAAATAGACAATTTATCCACATAAATGAA
CCTCCGATAATCGTACAAGAACATGATAGCCAACCACAAGAAAAAGTTTGTAGTACTACT
AAAGACGTCTTTTGGGATAGAAGCAAAATAAGACTACTCCTTAAACTGTGCCTAGAAGAC
AGATTCAAAAACATAAATAAACAAAAAACATTATGGCATGACATTGCATCGCATGTAGGT
ACTACTGCAGATGAATGTTGTAAAAAATCAGAAATTTAAGGAGAACTTATATTAGGCTCT
TAAAAAAGAATAGGTTAGGCAAAGAAATCAAATGGGTGCTTATAATTACATGTGAAAGAA
GTTTTCCAAGAGTGTAAA
(618 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).