SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NamefbVf0110
JBrowseBomo_Scaf063
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
unknown
Bm_scaf791
9086 bp
UniRef
UniRef50_Q5C0F6 (82%/29)
Cluster: Putative uncharacterized protein; n=1; Schistosoma japonicum|Rep: Putative uncharacterized protein - Schistosoma japonicum (Blood fluke)
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
CATTGAGTTTTATAAATTTTTAACATTAAACTGAAAGGCGTAACGAAAGTGAAGGCGAAC
GCTCGACGTTCGCTCAGGGAGGATGAAATTATCGAGCTACGTTCGTGATTTTCGCACTCC
CGAGGCGGCTCGTTTCCAATCAGTGAATGAAGGCGCGCTCTGAGCACAAATGCTGGGACC
CGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGTCAGGTCGCAGTCAGGGGAAACCCTGATGGAGGACC
GTAGCGATTCTGACTGCAAATCGATCGTCGGAACTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCG
AACCATCTAGTAGCTGGGTCCGTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGCGTCGATATAAA
ATTTTAAAACAGTCTCATCCGGTAAAGCGCATGATTAGAGGCATTTGGGCCGAAACGACC
TCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGAACTCCGGCTTACTCGAACGATGAAGCCG
GAGATCTGAT
(490 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).