SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NamefbVf0097
JBrowseBomo_Chr18
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo18
Bm_scaf121
693607 bp
UniRef
UniRef50_Q69FX2 (100%/58)
Cluster: Promoting protein; n=2; Bombyx mori|Rep: Promoting protein - Bombyx mori (Silk moth)
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
TGAACTGCGTCAGCGTGTACAACATGGCTCTCTACTCTTCGCTGTTATTCGCTGCATTCC
TCGGCTGTGGTCTAGCTGAATTCAACGTCGTCACCACAAGGCTATGCCGGGAAGTGGACG
CCAGCGCGTGTACTGTGAACGAGGTCCGAATTGACCCCTGTGTTAACAGTCGACTGTGCC
ACCTCAAGAAAGGGAAAAACGCGAAGGTTTCTTTCGACTTTACACCACAATTCTCCACAA
CTAAACTCAAGACCGCCTCTTTGGGTTGAAGAATGGCGCTGAAATTCCTTTTGATGCTCT
CTACAATGTGACGCTTGCACACTCACGTCATGTCCCACCGAAGCTGGCAAAACTCAAACC
TTAGACTTTAGTTTGCATATTGGAAAAAAACTGCCTACGGGAAACTTTGAATTCAAATGG
AAGCTTTGGAATGAAGACAATGAGAGCCAGATGTGCTGCTACAGAACGAATGTCAGGCTT
GTTTAGTAAACACAAAAAACAACTGCTCCAGATTGCATAGTAAACACGCTGTGTATGTAC
CTACATAAGAAATGTGAAACGCATTCCTGATAAAATAAAAAAAGAAGATTGCAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAT
(620 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).