SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NamefbVf0076
JBrowseBomo_Scaf085
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo28
Bm_scaf62
2278642 bp
UniRef
UniRef50_Q4P3R9 (67%/40)
Cluster: Putative uncharacterized protein; n=3; Dikarya|Rep: Putative uncharacterized protein - Ustilago maydis (Smut fungus)
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
AAAGCATTGCGATGGCCCTCGCGGGTGTTGACGCAATNNAAATTTCTGCCCAGTGCTCTG
AATGTCAACGTGAAGAAATTCAAGCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCT
CTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGA
TTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGGAGA
ATCAGCGGGGAAAGAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGGCATTGTAAGGAGACATG
AGAGGTGTAGCATAAGTGGGAGATCGTTTCGCGCGATCGTCGCTGAAAAACCACTACTTT
CATTGTTTCATTACTTACTCGGTTGGGCGGAAGCGGTGCGCGGTCGATAATATCGGCGGG
CGCACGGTGTTTCGTTCCAAGCGTGCANAGTGGTGACGTGGCGGAAACGCTCGTCGCCGT
TTAAAACTCCCGCGTGATCCGGTTCGAGACACTGCCATGCGGGGAGTTTGACTGGGGCGG
TACATCTGTCAAAGAATAACGCAGGTGTCCTAAGGCCAGCTCAGCGAGGACAGAAACCTC
GCGTGGAGCAAAAGGGCAAAACTGGCTTGATCCA
(634 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).