SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
Namece--0016
JBrowseBomo_Chr18
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo18
Bm_scaf2
11281751 bp
UniRef
UniRef50_Q7PZG2 (35%/78)
Cluster: ENSANGP00000021271; n=3; Endopterygota|Rep: ENSANGP00000021271 - Anopheles gambiae str. PEST
Ontology
GO:0005515 F protein binding
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
GTTTTTAGTCTGCTATCATTAAATTTGTATATTAATGCAAATTTTTAGAGTATACATACC
TTTTCAAAATATTTGGTAAAGTCATACGTAGTTCTTTGTTCTAATACAATAAGGCGTCGT
TTTTTGAAAAACACTGTAGGGACTGGAATCTTGAAAAACAATGGATTCCTGTATTGGGGT
TGAGCAGGATTTAGACAAAGCAATTACAAAATTTACAAATTTAAATGAACATACCGATGA
AGTATTGCAAGATATATTAACAAAGTAGAGGAGCTGCGGCGGGAAATAGCCCAACAACCA
CCAAATACACCATTAACACCTGAACAAGCCCAGGTCGTGAGCGAATTAGCCTCTACCATC
AAACAGAATGCATTTCAATTGTCAACAGATCACAGAGAACTCCATGCTACAGTGTCAAAG
AGTGGGCAAGTCTATAGATAGGCATTTCGTGGCCCGATTATGCAGCAGTTGCTCCAAAGG
CGGGAAATGTTCTGTTCTGATGAAAATCACCTATTATGGAACAAGCCATTGC
(532 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).