SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
BLASTX 2.2.12 [Aug-07-2005]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= ce--0028
     (633 letters)

Database: bee 
      438 sequences; 146,343 total letters

Searching......................................................done

                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

AB047034-1|BAB64310.1| 1598|Apis mellifera mblk-1 protein.       28  0.087
AB264313-1|BAF43600.1| 900|Apis mellifera ecdysone-induced prot...  27  0.15 
AB208107-1|BAE72139.1|  71|Apis mellifera Broad complex zinc fi...  26  0.26 
AJ276511-1|CAC06383.1| 352|Apis mellifera Antennapedia protein ...  25  0.61 
AY395073-1|AAQ96729.1| 203|Apis mellifera GABA neurotransmitter...  25  0.81 
AB270697-1|BAF75928.1| 735|Apis mellifera FoxP protein protein.    23  2.5 
DQ384991-1|ABD51779.1|  94|Apis mellifera allergen Api m 6 vari...  23  3.3 
DQ384990-1|ABD51778.1|  92|Apis mellifera allergen Api m 6 vari...  22  4.3 
DQ015969-1|AAY81926.1| 397|Apis mellifera stargazin related pro...  22  4.3 
AY395072-1|AAQ96728.1| 593|Apis mellifera GABA neurotransmitter...  22  4.3 
AY395071-1|AAQ96727.1| 646|Apis mellifera GABA neurotransmitter...  22  4.3 
DQ058012-1|AAY57281.1| 373|Apis mellifera venom allergen acid p...  22  5.7 
AY939855-1|AAX33235.1| 388|Apis mellifera venom acid phosphatas...  22  5.7 
AY313893-1|AAQ82184.1| 437|Apis mellifera major royal jelly pro...  22  5.7 
AF004842-1|AAD01205.1| 598|Apis mellifera major royal jelly pro...  22  5.7 
DQ325102-1|ABD14116.1| 183|Apis mellifera complementary sex det...  21  9.9 
AF000632-1|AAC61894.1| 452|Apis mellifera major royal jelly pro...  21  9.9 

>AB047034-1|BAB64310.1| 1598|Apis mellifera mblk-1 protein.
     Length = 1598

 Score = 27.9 bits (59), Expect = 0.087
 Identities = 21/67 (31%), Positives = 36/67 (53%)
 Frame = -1

Query: 459 VLDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQ 280
      ++DH S Q QQ+Q + ++   +Q Q  +Q + P  QQ+ P  +QQ+ Q++ Q
Sbjct: 1492 IVDH--SSQKTQQQQPQQQQQ----QQQQQQPQQQSQQP---QQQQPQPQQQQQQQQQQQ 1542

Query: 279 L*EQQME 259
       +QQ E
Sbjct: 1543 PQQQQKE 1549 Score = 23.4 bits (48), Expect = 1.9
 Identities = 17/57 (29%), Positives = 27/57 (47%), Gaps = 2/57 (3%)
 Frame = -1

Query: 411 ECREPLAGLEQHQ--HSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMELHRG 247
      + + P  L HQ H A+  P  QQ+   +QQ+ Q++ Q +QQ + RG
Sbjct: 806 QSQPPHQQLHHHQSTHPQAQAQAQPQQQQQQ-----QQQQPQQQQQQQQQQQQQQRG 857 Score = 23.0 bits (47), Expect = 2.5
 Identities = 16/59 (27%), Positives = 29/59 (49%), Gaps = 1/59 (1%)
 Frame = -1

Query: 429 MQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQ-HRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMEL 256
      ++QE +  L   H S A Q H P  QQ+   +Q++ +RR++ E ++E+
Sbjct: 133 IKQETLQRHHHLQNHHHHLQSTAVQDHHRPYQQQQQQQQRQQQRQEERRLRPDEIKVEV 191 Score = 21.0 bits (42), Expect = 9.9
 Identities = 12/47 (25%), Positives = 22/47 (46%)
 Frame = -1

Query: 420 EQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQ 280
      EQ   + GL++ Q + A  +   QQ+   +QQ+ Q++ Q
Sbjct: 1187 EQYFATSRIRGLQEQQRNAAMVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 1233 Score = 21.0 bits (42), Expect = 9.9
 Identities = 12/43 (27%), Positives = 23/43 (53%)
 Frame = -1

Query: 366 MAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMELHRGYGR 238
      + +Q R  + QQ+   +QQ+ Q++ Q +QQ + H+  R
Sbjct: 1198 LQEQQRNAAMVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ-QQQQQQHQARER 1239


>AB264313-1|BAF43600.1| 900|Apis mellifera ecdysone-induced protein
      75 protein.
     Length = 900

 Score = 27.1 bits (57), Expect = 0.15
 Identities = 12/43 (27%), Positives = 22/43 (51%)
 Frame = -1

Query: 381 QHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMELH 253
      Q QH  +Q  ++ Q+   +QQ+ Q++ Q +QQ + H
Sbjct: 421 QQQHQQQQQQTQHVINAQQPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQH 463


>AB208107-1|BAE72139.1|  71|Apis mellifera Broad complex zinc
      finger domain-Z2 isoform protein.
     Length = 71

 Score = 26.2 bits (55), Expect = 0.26
 Identities = 11/29 (37%), Positives = 16/29 (55%)
 Frame = -1

Query: 564 STNKSFVLSLCRKALCSFSSIEQTLVQIH 478
      S K F  LC K LCS +S+++ +  H
Sbjct: 1  SAKKLFTCQLCGKVLCSKASLKRHVADKH 29


>AJ276511-1|CAC06383.1| 352|Apis mellifera Antennapedia protein
      protein.
     Length = 352

 Score = 25.0 bits (52), Expect = 0.61
 Identities = 20/77 (25%), Positives = 33/77 (42%), Gaps = 1/77 (1%)
 Frame = -1

Query: 480 HTGNVLEVLDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQH-SMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQ 304
      H G+VL+ D   +   Q  + P  +Q QH S A+Q +  Q  H++ Q
Sbjct: 150 HQGSVLDGPDSPPLVESQMHHQMHTQHPHMQPQQGQHQSQAQQQHL----QAHEQHMMYQ 205

Query: 303 QKVQRRVQL*EQQMELH 253
      Q+ Q +  + Q +H
Sbjct: 206 QQQQSQAASQQSQPGMH 222


>AY395073-1|AAQ96729.1| 203|Apis mellifera GABA neurotransmitter
      transporter-1A protein.
     Length = 203

 Score = 24.6 bits (51), Expect = 0.81
 Identities = 8/15 (53%), Positives = 10/15 (66%)
 Frame = -2

Query: 338 WGSKRCRTYWSSKRC 294
      WGS C YW++K C
Sbjct: 98 WGS--CNNYWNTKNC 110


>AB270697-1|BAF75928.1| 735|Apis mellifera FoxP protein protein.
     Length = 735

 Score = 23.0 bits (47), Expect = 2.5
 Identities = 9/25 (36%), Positives = 17/25 (68%)
 Frame = +2

Query: 497 CSIDEKEHKAFLQRLKTKDLLVDKS 571
      C + ++++AFL+ L T+ L D+S
Sbjct: 288 CEVICEDYQAFLKHLNTEHTLDDRS 312


>DQ384991-1|ABD51779.1|  94|Apis mellifera allergen Api m 6 variant
      2 precursor protein.
     Length = 94

 Score = 22.6 bits (46), Expect = 3.3
 Identities = 13/41 (31%), Positives = 19/41 (46%)
 Frame = +2

Query: 230 PSLLP*PLCNSICCSYSCTLRCTFCCSNRCGTSCCPSSGIL 352
      P+++P PLC IC  C R + + +  C P S L
Sbjct: 55 PNVVPKPLCIKICAP-GCVCRLGYLRNKK--KVCVPRSKCL 92


>DQ384990-1|ABD51778.1|  92|Apis mellifera allergen Api m 6 variant
      1 precursor protein.
     Length = 92

 Score = 22.2 bits (45), Expect = 4.3
 Identities = 12/38 (31%), Positives = 18/38 (47%)
 Frame = +2

Query: 230 PSLLP*PLCNSICCSYSCTLRCTFCCSNRCGTSCCPSS 343
      P+++P PLC IC  C R + + +  C P S
Sbjct: 55 PNVVPKPLCIKICAP-GCVCRLGYLRNKK--KVCVPRS 89


>DQ015969-1|AAY81926.1| 397|Apis mellifera stargazin related
      protein STG-1 protein.
     Length = 397

 Score = 22.2 bits (45), Expect = 4.3
 Identities = 7/12 (58%), Positives = 7/12 (58%)
 Frame = +2

Query: 353 CCFAILCWCCSN 388
      CC  CWCC N
Sbjct: 11 CC----CWCCDN 18


>AY395072-1|AAQ96728.1| 593|Apis mellifera GABA neurotransmitter
      transporter-1B protein.
     Length = 593

 Score = 22.2 bits (45), Expect = 4.3
 Identities = 6/14 (42%), Positives = 9/14 (64%)
 Frame = +2

Query: 353 CCFAILCWCCSNPA 394
      CC+ +CW + PA
Sbjct: 488 CCWWKICWTITTPA 501


>AY395071-1|AAQ96727.1| 646|Apis mellifera GABA neurotransmitter
      transporter-1B protein.
     Length = 646

 Score = 22.2 bits (45), Expect = 4.3
 Identities = 6/14 (42%), Positives = 9/14 (64%)
 Frame = +2

Query: 353 CCFAILCWCCSNPA 394
      CC+ +CW + PA
Sbjct: 541 CCWWKICWTITTPA 554


>DQ058012-1|AAY57281.1| 373|Apis mellifera venom allergen acid
      phosphatase protein.
     Length = 373

 Score = 21.8 bits (44), Expect = 5.7
 Identities = 9/25 (36%), Positives = 14/25 (56%)
 Frame = -2

Query: 539 VFVERPCVLFHLSNKRWCKSIRGTY 465
      +F+  C+LF +  R +S RG Y
Sbjct: 124 IFLPEDCLLFTIELDRVLESPRGKY 148


>AY939855-1|AAX33235.1| 388|Apis mellifera venom acid phosphatase
      precursor protein.
     Length = 388

 Score = 21.8 bits (44), Expect = 5.7
 Identities = 9/25 (36%), Positives = 14/25 (56%)
 Frame = -2

Query: 539 VFVERPCVLFHLSNKRWCKSIRGTY 465
      +F+  C+LF +  R +S RG Y
Sbjct: 139 IFLPEDCLLFTIELDRVLESPRGKY 163


>AY313893-1|AAQ82184.1| 437|Apis mellifera major royal jelly
      protein MRJP6 protein.
     Length = 437

 Score = 21.8 bits (44), Expect = 5.7
 Identities = 10/25 (40%), Positives = 15/25 (60%), Gaps = 1/25 (4%)
 Frame = -1

Query: 102 YCW-NSCDCTRFSSNYKGSSDEYDR 31
      + W N DC+  S YK + D++DR
Sbjct: 114 WSWANYKDCSGIVSAYKIAIDKFDR 138


>AF004842-1|AAD01205.1| 598|Apis mellifera major royal jelly
      protein MRJP5 protein.
     Length = 598

 Score = 21.8 bits (44), Expect = 5.7
 Identities = 10/25 (40%), Positives = 15/25 (60%), Gaps = 1/25 (4%)
 Frame = -1

Query: 102 YCW-NSCDCTRFSSNYKGSSDEYDR 31
      + W N DC+  S YK + D++DR
Sbjct: 114 WSWANYKDCSGIVSAYKIAIDKFDR 138


>DQ325102-1|ABD14116.1| 183|Apis mellifera complementary sex
      determiner protein.
     Length = 183

 Score = 21.0 bits (42), Expect = 9.9
 Identities = 8/16 (50%), Positives = 10/16 (62%)
 Frame = +1

Query: 130 HVGYAQAIPQNIPPYA 177
      H+G +  PQ IPP A
Sbjct: 152 HIGPSTPFPQFIPPNA 167


>AF000632-1|AAC61894.1| 452|Apis mellifera major royal jelly
      protein MRJP2 protein.
     Length = 452

 Score = 21.0 bits (42), Expect = 9.9
 Identities = 7/18 (38%), Positives = 13/18 (72%)
 Frame = -1

Query: 84 DCTRFSSNYKGSSDEYDR 31
      DC++ S +K + D++DR
Sbjct: 118 DCSKIVSAFKIAIDKFDR 135


 Database: bee
  Posted date: Oct 23, 2007 1:17 PM
 Number of letters in database: 146,343
 Number of sequences in database: 438
 
Lambda   K   H
  0.318  0.134  0.401 

Gapped
Lambda   K   H
  0.279  0.0580  0.190 


Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 9, Extension: 2
Number of Hits to DB: 141,538
Number of Sequences: 438
Number of extensions: 3154
Number of successful extensions: 31
Number of sequences better than 10.0: 17
Number of HSP's better than 10.0 without gapping: 20
Number of HSP's successfully gapped in prelim test: 0
Number of HSP's that attempted gapping in prelim test: 0
Number of HSP's gapped (non-prelim): 27
length of database: 146,343
effective HSP length: 55
effective length of database: 122,253
effective search space used: 18949215
frameshift window, decay const: 40, 0.1
T: 12
A: 40
X1: 16 ( 7.3 bits)
X2: 37 (14.9 bits)
X3: 62 (25.0 bits)
S1: 41 (21.7 bits)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).