SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
NamefbVf0021
JBrowseBomo_Scaf085
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo28
Bm_scaf62
2278642 bp
UniRef
UniRef50_Q9AVH2 (46%/165)
Cluster: Putative senescence-associated protein; n=4; Eukaryota|Rep: Putative senescence-associated protein - Pisum sativum (Garden pea)
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
GTCTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCCTCGCGGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTG
CCCAGTGCTCTGAATGTCAACGTGAAGAAATTCAAGCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGT
AACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAAT
GGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAAC
GGGCTTGGGAGAATAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACNNNAGTCTGGCATTG
TAAGGAGACATGAGAGGTGTAGCATAAGTGGGAGATCGTTTCGCGCGATCGTCGCTGAAA
AACCACTACTTTCATTGTTTCATTACTTACTCGGTTGGGCGGAAGCGGTGCGCGGTCGAT
AATATCGGCGGGCGCACGGTGTTTCGTTCCAAGCGTGCAGAGTGGTGACGTGGCGGAAAC
GCTCGTCGCCGTTTAAAACTCCCGCGTGTCCGGTTCGAGGACACTGCCAGGCGGGGAGTT
TGACTGGGGCGGTACATCTGTCAAAGAATAACGCAGGTGTCCTAAGGCCAGCTCAGAGAG
GACAGAAACCTCGCGTGGAGCAAAGGGCAAAGCTGGCTTGATCCAGATGTTCAGTACGCA
TAGGGACTGCGAA
(673 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).