SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
Namece--0005
JBrowseBomo_Scaf008
chromosome_No.
Scaffold_id
Scaffold Length
chromo19
Bm_scaf60
2449460 bp
UniRef
UniRef50_A0MNZ0 (57%/35)
Cluster: NADPH oxidoreductase; n=1; Bombyx mori|Rep: NADPH oxidoreductase - Bombyx mori (Silk moth)
Ontology
Orthologue
Sequence
(Nucleotide)
TTTTAAACTAGTGGGTCCCCCCGGCTGGCAGGGAATTCGGCGGCGGGCGGATCCCGAGAG
AAAGAGAGAGAGACAGAGTATTATTTATTGTCACAAAATAAATAAACAATGCGAAACATC
AAATACAAAAAATACAATTGTCTTTTTGCAAAGAGCTTTCTCTTCCAGACAACCATCAGG
TGGACAAGGACCATTTGGAAACAAATCACATTAATATTACATTAACTAATATTTTACTGG
TCGTAGGACCTCTTTGAGTCCGCGCGGGTACTACCCTGCCCATTTCTGCCGTGAAGCAGT
AATGTGCTTCGGTTTGAAGGGTGGGGCAGCCGTTGTAACTATACCGAGACCTTAGAACTT
ATATCTCAAGATGGGTGACGCATTTACGTTGTAGATGTCTATGGGTTCCAGTAACCACTT
AATACCAGATGGGCTGTGAGATCGTCCACGCACCTATGCAGTTTAAAAAAAAACATACAC
AGGTTGATTAAATTTTGGAATAATTGGCGCTTGAAAAAAACGCTTGCGCTTACATATTTA
GCGTACTACTTAACGGACCGTTCTGGGATCATTAAATTAAAAAAAACGCTTCCTTTTTTA
ACACCGGGG
(609 bp)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).